Te afli in categoria ‘Suceava’

Termica ar putea ajunge din nou in proprietatea statului SC Termica SA Suceava ar putea asigura înc\lzirea în iarna aceasta la pre]uri nu foarte diferite fa]a de cele de iarna trecut\, în condi]iile în care actuala Centrala Electrica de Termoficare (CET) ar fi preluata de c\tre Ministerul Economiei,...

. în urma verific\rilor f\cute la 17 prim\rii din jude] a 678 de dosare, din totalul de 1.078, în topul nefericitului clasament privind suspendarea acord\rii venitului minim garantat se claseaza comuna P\tr\u]i, cu 119 din 310 dosare nici comuna R=[ca nu se situeaza bine la acest capitol, inspectorii de munca lu=nd decizia de a înceta pl\]ile pentru 18 din cele 37...

. cei care vin în lunile de vara s\-[i înscrie pre[colarii la gr\dini]a nu au nicio [ansa sa g\seasca locuri vacante la gr\dini]ele cu program prelungit (GPP), iar, la insisten]ele lor, ace[tia sunt trecu]i pe listele de a[teptare pentru anul [colar 2010-2011, grupele de pre[colari sunt supradimensionate, av=nd în componen]a circa 33-35 copii, ajung=nd, în cazuri...

. N `ncep=nd de vineri [i p=n\ duminic\ s-au `nregistrat circa 200 prezent\ri pe zi, cele mai multe fiind cazuri agravate de temperaturile foarte mari din aceast\ perioad\ n medicii se pl=ng c\ sucevenii nu ascult\ de sfaturile lor `n aceast\ perioad\ `n care canicula `[i face de cap [i ajung astfel la Urgen]e, num\rul cazurilor fiind `n cre[tere Medicii din cadrul Unit\]ii...

Peste zece mii de crestini au fost ieri la Putna Patriarhul României a sfin]it pictura Bisericii voievodale de la M\n\stirea Putna de anul viitor m\n\stirea va avea, prin Hrisov Patriarhal, înca o zi de hram, 2 iulie, când se pr\znuie[te Sfântul Voievod {tefan cel Mare Prea Fericitul Patriarh Daniel [i-a exprimat speran]a ca în cinci – [a[e ani vor fi picta]i...

Ieri a fost dezvelita, la Cacica, statuia papei Ioan Paul al II-lea mii de credincio[i au înfruntat canicula [i au asistat la ceremoniile religioase oficiate la biserica romano – catolica de la Cacica, care are hram Adormirea Maicii Domnului o numeroasa delega]ie poloneza a participat la Cacica pentru dezvelirea statuii fostului Suveran Pontif, pentru întronarea...