Te afli in categoria ‘Suceava’

. ieri, la M\n\stirea Dragomirna au fost semnate contractele de execu]ie a lucr\rilor dintre cele trei m\n\stiri [i firmele c=[tig\toare finan]area se asigura din fonduri europene atrase prin programul Opera]ional Regional, iar la eveniment a fost prezent [i Gheorghe Flutur, în calitate de pre[edinte al...

Primarul Ion Lungu N aceasta a alocat 30 de miliarde de lei vechi pentru repara]iile necesare [colilor din municipiu n luni vor `ncepe dezinsec]iile [i deratiz\rile `n unit\]ile de `nv\]\m=nt din municipiul Suceava [i vor dura dou\ s\pt\m=ni, pentru acestea fiind alocat\ suma de un miliard de lei vechi n potrivit primarului Ion Lungu, cl\direa Colegiului de Art\ din municipiu,...

. N EUROSTRADE Company Frasin a beneficiat ani `n [ir lucr\ri `ncredin]ate de c\tre Drumuri [i Poduri SA – societate a Consiliului Jude]ean Suceava n  Eurostrade a emis `n data de 4 mai a.c. un bilet la ordin `n valoare de 3 miliarde de lei vechi pentru plata unor datorii c\tre Drumuri [i Poduri iar `n ziua scaden]ei, 5 iulie, biletul respectiv fost refuzat la plat\...

N Ion Lungu a estimat valoarea total\ a acestei lucr\ri la suma de 2,5 milioane de euro Proiectul ce prevede construc]ia Centrului Cultural Bucovina, care va fi situat pe amplasamentul Cinematografului Modern, a primit 3 milioane de lei de la Guvern, conform primarului municipiului Suceava, Ion Lungu. Prima etap\ a licita]iei pentru `nscrierea firmelor care s\ se ocupe...

Mar]i, Judec\toria Suceava [i-a însu[it propunerea m\surii de arestare [i a dispus arestarea preventiv\ a lui Vasile B. de 31 ani, din comuna P\tr\u]i, pentru o perioad\ de 29 zile. Ho]ul a fost prins `n flagrant de poli]i[ti, ascunz=ndu-se de ace[tia sub lenjeria de pe un pat din casa `n care tocmai d\dea o spargere. Potrivit Inspectoratului de Poli]ie Jude]eean (IPJ)...

~n data de 24 august a.c., la ora 18.20, pe DC Dem\cu[a, pe raza comunei Moldovi]a, {tefan C. de 32 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, din cauza neadapt\rii vitezei la condi]iile de drum, a pierdut controlul asupra direc]iei de deplasare, a p\r\sit partea carosabil\, r\sturnându-se în albia pârâului Demacu[a, situat\ la o diferen]\ de nivel de...