Te afli in categoria ‘Suceava’

. N „Primirea banilor s-a realizat prin intermediul lui M. S., persoan\ de `ncredere a poli]istului”, se arat\ `n comunicatul Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava {eful Postului de poli]ie al comunei sucevene Dorna Arini, agent principal de poli]ie Mircea C`rneal\, a fost trimis `n judecat\, `n...

. N lucr\rile de repara]ii sunt foarte utile [i necesare, directorul Dumitru Sahlean ar\t=nd c\ `n lipsa acestora nu se poate re`nnoi o acreditare pentru un an, pe care aeroportul trebuie s\ o primeasc\ de la Autoritatea Aeronautic\ Civil\ Rom=n\ Aeroportul Interna]ional “{tefan cel Mare” va intra `n repara]ii `ncep=nd cu luna septembrie. Lucr\rile vor dura cel mult...

N extinderea lucr\rilor a fost aprobat\ doar pe o suprafa]\ de 600 de metri, pe axul principal al str\zii de la Centrofarm spre Burdujeni, suprafa]\ pe care `n prezent nu exist\ re]ea de canalizare Strada Gheorghe Doja a intrat de ieri `n cea de-a doua faz\ a lucr\rilor ISPA propuse, [i anume cea de extindere a conductelor de canalizare. Una din str\zile cele mai afectate...

Duminic\, în jurul orei 12.00, pe DN 17B, în interiorul localit\]ii Rusca, comuna Dorna Arini, Petru M. de 43 ani, din municipiul Vatra Dornei, pe fondul oboselii, a adormit la volan [i a intrat `n coliziune cu un cap de pod, dup\ care s-a r\sturnat în [an]ul din dreapta drumului în direc]ia sa de mers. Din accident a rezultat v\t\marea corporal\ grav\ a pasagerilor...

Ieri noapte, la ora 00.00, Triajul Spitalului Municipiului F\lticeni a sesizat faptul c\ a fost internat Mugurel I. de 32 de ani, din comuna M\lini, care prezenta pl\gi înjunghiate, în urma unei agresiuni. Din verific\ri a rezultat c\, în seara de 22.08, Mugurel I. se afla împreun\ cu un grup de tineri la o discotec\ organizat\ la M\lini, iar în jurul orei 23.00 a...

~n [edin]a de ast\zi a Consiliului Jude]ean Suceava se va supune dezbaterii `n vederea aprob\rii un proiect `n baza c\ruia s-ar putea vota ridicarea interdic]iei de construire pe o serie de str\zi situate pe versantul de Nord-Est al municipiului Suceava. Este vorba despre zone ale str\zilor Bogdan Vod\, Petuniilor, Lasc\r Lu]ia [i Mihail Sadoveanu. Solicitarea respectiv\...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour