Te afli in categoria ‘Suceava’

N directorul CAS Suceava, Cristi Bleortu, a declarat c\ p=n\ `n acest moment s-au eliberat 2.932 de decizii pentru dispozitive N prescrip]iile medicale `[i pierd valabilitatea dac\ nu sunt depuse la CAS Suceava `n termen de 30 de zile de la data emiterii ~n acest an, Casei de Asigur\ri de S\n\tate (CAS) Suceava...

La Tribunalul Suceava s-a judecat ieri recursul la decizia de prelungire a duratei arest\rii preventive dispuse `n cadrul urm\ririi penale, luat\ de Judec\toria R\d\u]i `n cazul lui Gheorghe R\zmeri]\, cel care `mpreun\ cu alte dou\ persoane a furat, `n data de 23 octombrie 2010, aproximativ 100.000 de euro [i circa 20 grame de bijuterii din casa omului de afaceri,  Adrian...

N omul de afaceri sucevean Ioan Iftode, proprietarul terenului pe care s-a ridicat magazinul BILLA din cartierul Burdujeni, va discuta ast\zi cu conducerea BILLA Rom=nia preluarea spa]iului n reprezentan]ii BILLA spun c\  închiderea filialei din Suceava nu poate fi în]eleas\ dec=t ca o decizie strategic\ de business, fondat\ pe performan]ele slabe ale unui magazin Ioan...

N ieri a fost anun]at\ oficial firma c\reia i s-a atribuit contractul pentru refacerea drumului dintre cele dou\ localit\]i n Consiliul Jude]ean Suceava, prin Direc]ia Jude]ean\ de Drumuri [i Poduri, a atribuit aceast\ lucrare SC EUROSTRADE COMPANY SA Frasin, chiar dac\ `mpotriva firmei din Frasin sunt depuse patru cereri de deschidere a procedurii de faliment, pentru...

N viceprimarul Viorel Seredenciuc a precizat c\ lucr\rile de consolidare a terenului prin turnarea de pilo]i secan]i `n zona parc\rilor subterane nu vor afecta [i carosabilul din fa]a Casei de Cultur\ n chiar dac\ se va putea organiza o petrecere de Revelion `n aer liber la care s\ poat\ participa c=teva mii de oameni, nici de data aceasta nu va fi una fastuoas\, ci una...

Enervat peste m\sur\ de faptul c\ nu-l mai dorea drept chiria[, un b\rbat din comuna Roma, jude]ul Boto[ani, a lovit cu bestialitate proprietarul locuin]ei `n care statea, p=n\ c=nd l-a omor=t. ~n diminea]a zilei de luni, `n locuin]a sa din comuna Panaci, a fost g\sit decedat, Nicolaie Am\riu]ei `n v=rst\ de 42 ani, care avea semne de violen]\ la nivelul fe]ei. ~n urma...