Te afli in categoria ‘Suceava’

Deputatul independent de Suceava Mircea Irimescu a declarat, luni, c\, în principiu, va vota mo]iunea de cenzur\, ar\tând c\ Guvernul Boc nu mai este folositor, dar c\ î[i rezerv\ dreptul de a reflecta în leg\tur\ cu votul s\u în func]ie de ce formul\ nou\ de guvernare se prefigureaz\. Irimescu a declarat...

N `n luna august indicele de utilizare net\ a capacit\]ilor de cazare turistic\ a fost la nivel na]ional de 35%, pe c=nd `n Suceava acesta abia a atins 24,6% n acest indice a sc\zut de altfel semnificativ `n jude], fa]\ de de luna corespunz\toare a anului trecut, c=nd a fost de 32,3% n oficiialii din turism spun c\ operatorii lucreaz\ la negru, ace[tia spun c\ particularii...

N zilele trecute, micu]a tigroaic\ Kathyusha `n v=rst\ de [apte s\pt\m=ni, a fost dus\ la medicul veterinar pentru controlul de rutin\ n „Inten]ionez pentru anul viitor s\ `ncerc g\sirea unei noi loca]ii pentru c\ efectivul dep\[e[te 500 de exemplare, iar spa]iul `ncepe s\ devin\ insuficient pentru a putea fi men]inute toate”, a declarat Dorin {oimaru, proprietarul...

din cauza neadapt\rii vitezei la condi]iile de trafic un Volkswagen Transporter s-a r\sturnat într-o pr\pastie adânca de 150 de metri [oferul, un b\rbat de 55 de ani [i mama lui, de 78 de ani au fost proiecta]i din ma[ina [i au murit pe loc sora [oferului, o femeie de 50 de ani, a supravie]uit fiindca purta centura de siguran]\ Doua persoane au murit, iar o a treia...

N Gheorghe Schipor locuia cu surorile sale `n Vicovu de Sus, p\rin]ii lor fiind pleca]i `n Italia n dup\ o ceart\, se pare de la bani, t=n\rul s-a urcat `n podul unei anexe unde a fost g\sit `n scurt\ vreme, sp=nzurat n tot la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, un b\rbat din R\d\[eni [i-a luat via]a, sp=nzur=ndu-se de un pom `n gr\din\ S=mb\t\ dup\ amiaz\, o tragedie f\r\ explica]ie...

Fetele si baietii care au castigat titlurile de Miss si Mister momentele artistice din cadrul Balului Bobocilor 2010 i-au avut în prim-plan pe liceeni talenta]i care au vrut sa ia parte la eveniment c=nd au intrat în scena cele zece perechi de boboci care au concurat pentru titlul de Miss [i Mister, aplauzele publicului din sala i-au “marcat” din prima pe cei ce...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour