Te afli in categoria ‘Suceava’

Mita în bani [i t\rie -1000 lei [i 5 litri de p\linc\, aceasta este [paga  oferita de un sucevean unui poli]ist de frontier\. În urma denun]ului formulat de un  subofi]er de poli]ie din cadrul Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Frontiera Suceava, ofi]erii Direc]iei Generale Anticorup]ie – Serviciul...

Doi fra]i din comuna Gr\me[ti au ridicat un monument al eroilor `n centrul comunei. Vicepre[edintele Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor d R\zboi,filiala Suceava col(r) Filip Mihai ne-a declarat c\  decizia fra]ilor  prof univ. Natalia [i Dumitru B\linenu a fost luat\ deoarece ace[tia aveau mai multe rude pierdute `n r\zboaie. Monumentul, placat cu granit, cinste[te memoria...

N administra]ia  local\ a g\sit o zon\  care permite amplasarea „mori[tilor”, respectiv zona cunoscut\ de localnici sub numele de  Sili[te Proiectul privind construirea unui parc eolian `n ora[ul Liteni se afl\ `n faza de avizare la Autoritatea Aeronautic\ Rom=n\. Situat în localitatea Liteni, parcul va cuprinde 12 centrale eoliene cu o putere total\ de 34 de Megawa]i...

Mircea Lubanovici, deputat al romanilor din diaspora N cel mai `nst\rit dintre deputa]ii originari din Suceava nu a fost ales `n vreun colegiu uninominal din jude], ci `n colegiul care a fost f\cut pentru reprezentarea rom=nilor stabili]i `n SUA n suceveanul Mircea Lubanovici are `n SUA afaceri, conturi rotunjoare [i valoroase propriet\]i imobiliare n pe locul al doilea...

N Shimon Galon, şeful dezvoltatorului imobiliar GTC România, proprietarul mall-ului Galleria, crede c\ piaţa de retail se va prăbuşi dacă Guvernul nu va lua măsuri prin care populaţia să înceapă să cumpere din nou, considerând că dezvoltatorii şi retailerii au făcut deja tot ce au avut la îndemână să atragă clienţi n “Nu vedem încă oameni care...

N afaceristul liberal nu este nici pe departe curat ca lacrima, cum sus]ine n Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava, `n luna august a acestui an, a preluat `n lucru dosarul de urm\rire penal\ `mpotriva patronului de la NIL CONSTRUCT, cu propunere de trimitere `n judecat\ Patronul SC NIL CONSTRUCT SRL Suceava, Ilie Ni]\, nu a spus adev\rul ieri, c=nd a firmat c\ nu...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour