Te afli in categoria ‘Suceava’

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava a men]ionat c\ în discu]iile cu PF Daniel a abordat problema programelor sociale [i dorin]a administra]iei locale de a colabora cu Biserica în programe de îngrijire a copiilor [i b\trânilor afla]i în situa]ii de risc Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava,...

N `n prima jum\tate a acestui an, CJPC Suceava a avut parte de c=teva reclama]ii inedite, [i anume un sucevean a reclamat o firm\ de construc]ii care i-a f\cut un loc de veci cu trei locuri, `n loc de dou\, o suceveanc\ sus]inea c\ `n apartamentul vecin ar func]iona un bordel, frecventat chiar de so]ul ei, o alt\ persoan\ a reclamat c\ i se fur\ ou\le din cuibar [i c\...

N cele mai c\utate sunt a[a-numitele oferte: “pl\te[ti unul [i merg doi/ pl\te[ti unul [i merg trei”, ajung=ndu-se `n unele cazuri la oferirea unui discount de p=n\ la 65-70% Ofertele agen]iilor de turism sucevene privind sejururile `n str\in\tate pentru sf=r[itul acestei luni [i `nceputul lunii viitoare includ reduceri semnificativ mai mari, comparativ cu lunile precedente. ~n...

N poli]i[tii au `ntocmit dosare penale pentru conducere f\r\ permis, pentru infrac]iunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circula]ie în România [i pentru un [ofer depistat cu pl\cu]ele cu numere de înmatriculare care apar]ineau unui alt autoturism Week-end-ul trecut s-a dovedit a fi plin de evenimente...

. N societatea sucevean\ a disponibilizat 580 de angaja]i, fiind astfel pe locul 11 `n topul firmelor intrate `n insolven]\ `n acest an, dup\ num\rul de angaja]i concedia]i la nivel na]ional n jude]ul Suceava este pe locul 15 pe plan na]ional func]ie de num\rul de firme care au intrat `n insolven]\ `n ultimii doi ani La nivel na]ional, num\rul de firme intrate `n insolven]\...

S=mb\t\, în jurul orei 18.00, pe Dn 2H, în afara localit\]ii Horodnic de Jos, Aurel H. de 37 ani, din comuna Voitinel, în timp ce conducea un autoturism, într-o curba la stânga, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul asupra direc]iei de mers, a intrat în coliziune fa]a spate cu un alt autoturism, care circula în fa]a sa, condus de Petru J. de 30 ani, din...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour