Te afli in categoria ‘Suceava’

N Ieri, Goodyear Dunlop Tires Rom=nia `mpreun\ cu partenerul s\u francizat – firma sucevean\ Railex – au inaugurat, `n municipiul Suceava, cel mai mare centru Premio din Europa de Sud-Est – PREMIO RAILEX N La eveniment au participat [i unele oficialit\]i locale, cum ar fi primarul Ion Lungu...

N prima etap\ va fi `n acest an, iar Prim\ria va beneficia [i de fonduri de la Guvern, `ns\ primarul Ion Lungu nu exclude ca a doua etap\, care este planificat\ a se desf\[ura `n prim\var\, s\ fie cel pu]in la fel de costisitoare ca prima Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, ieri, `n conferin]\ de pres\ c\ lucr\rile de refacere a podului rutier peste r=ul...

N constructorii care au lucr\ri prin procedur\ de urgen]\ au fost amenin]a]i cu rezilierea contractelor de c\tre pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, [i-a exprimat, ieri, nemul]umirea fa]\ de modul `n care se lucreaz\ la refacerea unor obiective afectate de inunda]iile din aceast\...

N Gheorghe Flutur a ]inut s\ precizeze c\ nu este vorba de o alocare de fonduri pe criterii politice [i a justificat acest pucnt de vedere ar\t=nd c\ opt dintre localit\]ile unde s–au alocat fonduri sunt conduse de primari ai PSD Guvernul Rom=niei a aprobat alocarea sumei de 3,15 milioane de lei pentru finan]area lucr\rilor de modernizare [i reparare la mai multe [coli...

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ lansarea va fi f\cut\ la Cluj, iar promovare [i popularizare vor avea loc\ [i la Viena, Munchen [i Augsburg Consiliul Jude]ean Suceava a definitivat programul proiectului “Cr\ciun `n Bucovina” de promovare a tradi]iilor de iarn\ din aceast\ zon\, ac]iunile urm=nd s\ `nceap\ `n ajunul...

Vicepre[edintele PDL Gheorghe Flutur a declarat, miercuri, c\ mo]iunea de cenzur\ nu va trece pentru c\ parlamentarii coali]iei sunt responsabili [i crede c\ opozi]iei i-ar trebui un nou pachet de plastilin\ s\ se joace pentru c\ a f\cut un program de guvernare f\r\ solu]ii. Flutur a spus, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ mo]iunea de cenzur\ nu va trece [i c\ se bazeaz\...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour