Te afli in categoria ‘Suceava’

Victimele accidentului au fost transportate la Spitalul Judetean doua angajate de la magazinul Bamboo, dintre care una îns\rcinata în luna a treia, au fost victimele unui accident de munca petrecut, ieri diminea]\, c=nd ni[te cutii de marfa a[ezate în containere cu rotile au c\zut peste cele doua femei...

N ieri, `n Sala Mare a Casei de Cultur\, au fost `nm=nate medalii de aur, diplome [i distinc]ii invita]ilor, actualilor [i fo[tilor profesori, directorilor care au fost la conducerea unit\]ii de-a lungul anilor [i absolven]ilor-olimpici interna]ional care au dus departe numele Colegiului n la ini]iativa prof. Costic\ Costan, sutele de participan]i la evenimentul de ieri...

Valerian Solovastru, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor N dac\ s-ar fi dat curs tuturor solicit\rilor de retrocedare, `ntreaga suprafa]\ `mp\durit\ a ]\rii nu ar fi suficient\ pentru a le onora, declar\ directorul general al RNP, Valerian Solov\stru Directorul Regiei Na]ionale a P\durilor – Romsilva, Valerian Solov\stru, a declarat ieri la Suceava c\...

N directorul general al RNP, Valerian Solov\stru a declarat c\ rezultatele economice ale Regiei Na]ionale a P\durilor se prefigureaz\ anul acesta ca fiind mai bune dec=t cele din cei doi ani preceden]i Directorul general al Regiei Na]ionale a P\durilor – Romsilva, Valerian Solov\stru, a declarat ieri, `ntr-o conferin]\ de pres\ sus]inut\ la Suceava c\ Direc]ia Silvic\...

N num\rul celor care beneficiaz\ de hran\ de la Cantina de Ajutor Social a sc\zut `n ultimii ani, odat\ cu interzicea prin lege a asigur\rii hranei pentru familiile nevoia[e care au optat pentru venitul minim garantat Peste 80% dintre asista]ii social care primesc, zilnic, dou\ mese la Cantina de Ajutor Social a Prim\riei Suceava sunt copii. ~n cursul acestei luni, la...

N cea mai mare sc\dere a num\rului de angaja]i a fost  înregistrat\ în industrie [i construc]ii, de 17,8% n `n luna august a acestui an, câ[tigul salarial mediu net în jude]ul Suceava a fost cu 30 % sub nivelul câ[tigului salarial mediu net la nivel na]ional Cifrele oferite de  Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava privind raportul  angaja]i – salarii `n jude]ul...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour