Te afli in categoria ‘Suceava’

N Samoil Beniamin Antemie, r\d\u]eanul care `n luna mai a anului trecut a r\mas f\r\ un deget `n curtea lui Tomu]\ din Vicovu de Jos, a intrat pe m=na creditorilor n la Tribunal s-au `nregistrat deja dou\ cereri de faliment asupra principalei sale firme – SC Inter Kolb Trans SRL, iar Registrul Comer]ului...

Liviu Mistodie fost prins repede, in noaptea de duminica spre luni, pentru ca acesta isi uitase telefonul mobil in casa victimei N distribu]ia leziunilor de pe suprafa]a corpului femeii ucise pledeaz\ pentru producerea unui raport sexual cu violen]\, afirm\ medicii legi[ti Liviu Mistodie, b\rbatul de 24 de ani din B\ne[ti – comuna F=nt=nele, arestat pentru uciderea b\tr=nei...

N Ieri, Goodyear Dunlop Tires Rom=nia `mpreun\ cu partenerul s\u francizat – firma sucevean\ Railex – au inaugurat, `n municipiul Suceava, cel mai mare centru Premio din Europa de Sud-Est – PREMIO RAILEX N La eveniment au participat [i unele oficialit\]i locale, cum ar fi primarul Ion Lungu [i vicepre[edin]ii Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Vasile...

N prima etap\ va fi `n acest an, iar Prim\ria va beneficia [i de fonduri de la Guvern, `ns\ primarul Ion Lungu nu exclude ca a doua etap\, care este planificat\ a se desf\[ura `n prim\var\, s\ fie cel pu]in la fel de costisitoare ca prima Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, ieri, `n conferin]\ de pres\ c\ lucr\rile de refacere a podului rutier peste r=ul...

N constructorii care au lucr\ri prin procedur\ de urgen]\ au fost amenin]a]i cu rezilierea contractelor de c\tre pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, [i-a exprimat, ieri, nemul]umirea fa]\ de modul `n care se lucreaz\ la refacerea unor obiective afectate de inunda]iile din aceast\...

N Gheorghe Flutur a ]inut s\ precizeze c\ nu este vorba de o alocare de fonduri pe criterii politice [i a justificat acest pucnt de vedere ar\t=nd c\ opt dintre localit\]ile unde s–au alocat fonduri sunt conduse de primari ai PSD Guvernul Rom=niei a aprobat alocarea sumei de 3,15 milioane de lei pentru finan]area lucr\rilor de modernizare [i reparare la mai multe [coli...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour