Te afli in categoria ‘Suceava’

Luni, ora 04.50, poli]i[tii din cadrul Postului de Poli]ie Cornu Luncii au fost sesiza]i prin SNUAU 112 despre faptul c\ la locuin]a lui Dumitru V., de 58 ani, a avut loc o agresiune între acesta [i fiul s\u, Petru V., de 32 ani, ambii din localitate. Cu ocazia cercet\rilor s-a stabilit c\, în jurul orelor...

N „Avem asigur\ri din partea firmei TMUCB [i a ACET-ului c\ de la 1 septembrie `n Burdujeni sat va func]iona serviciul de alimentare cu ap\ potabil\ [i canalizarea”, a declarat viceprimarul Viorel Seredenciuc Viceprimarul Viorel Seredenciuc a declarat, ieri, c\, locuitorii din cartierul Burdujeni sat vor avea ap\ potabil\ la robinet de la 1 septembrie a.c. La comandamentul...

Materialele de la Guvern pentru reconstruc]ia a 138 de case distruse `n urma inunda]iilor de la sf=r[itul lunii iunie vor ajunge `n jude]ul Suceava `ncep=nd cu aceast\ s\pt\m=n\, urm=nd a fi depozitate `n mai multe loca]ii, de unde se vor distribui prim\riilor celor 23 de localit\]i sinistrate, unde trebuie ref\cute case. 42 vor fi reconstruite la Dorne[ti, unde mai trebuie...

Aproape 90 de angaja]i ai Ministerului Administra]iei [i Internelor (MAI) care au suferit pierderi materiale în urma inunda]iilor din aceasta vara vor primi, din Fondul de solidaritate al Ministerului, peste 240.000 de lei pentru acoperirea pagubelor. Mai bine de un sfert din ace[tia sunt suceveni, iar locuin]ele lor au fost afectate de inunda]ii în timp ce ei se aflau...

Termica ar putea ajunge din nou in proprietatea statului SC Termica SA Suceava ar putea asigura înc\lzirea în iarna aceasta la pre]uri nu foarte diferite fa]a de cele de iarna trecut\, în condi]iile în care actuala Centrala Electrica de Termoficare (CET) ar fi preluata de c\tre Ministerul Economiei, idee vehiculata intens zilele acestea ca singura solu]ie de sprijin...

. în urma verific\rilor f\cute la 17 prim\rii din jude] a 678 de dosare, din totalul de 1.078, în topul nefericitului clasament privind suspendarea acord\rii venitului minim garantat se claseaza comuna P\tr\u]i, cu 119 din 310 dosare nici comuna R=[ca nu se situeaza bine la acest capitol, inspectorii de munca lu=nd decizia de a înceta pl\]ile pentru 18 din cele 37...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour