Te afli in categoria ‘Suceava’

N contribuabilii suceveni vor putea s\ beneficieze de premii din partea B\ncii Transilvania dac\ achit\ impozitele la Prim\rie `n lunile februarie [i martie Prim\ria Suceava [i Banca Transilvania au ini]iat un concurs cu premii `n bani. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de c\tre primarul...

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, sus]ine c\ municipalitatea sucevean\ ar fi dispus\ s\ investeasc\ `n modernizarea cabinetelor [colare doar dac\ ar [ti c\ nu se desf\[oar\ activit\]i private. ~n lipsa acestei certitudini, Prim\ria nu este dispus\ s\ aloce sume de bani pentru modernizarea cabintelor medicale din [coli [i licee. Primarul Ion Lungu [i-a motivat afirma]iile...

~n acest an, Prim\ria municipiului Suceava va aloca un milion de lei din bugetul local pentru modernizarea Spitalului Jude]ean de Urgen]\ (SJU) „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava. Primarul Ion Lungu a declarat c\ banii respectivi sunt prev\zu]i a se aloca pentru lucr\rile de la laboratorul de radiologie [i imagistic\ medical\. ~n acest fel se continu\ un demers `nceput...

Magistra]ii Cur]ii de Apel Suceava au decis `n cursul zilei de ieri s\ resping\ cererea de liberare provizorie f\cut\ de Florin Musc\, poli]istul din F\lticeni acuzat c\ a cerut suma de 1.000 euro unui t=n\r din comuna Baia pentru a-l sc\pa de un proces. Cezar Cr\ciunescu, avocatul ap\r\rii a cerut judec\torilor ca Florin Musc\ s\ beneficieze de egalitate de tratament...

Severin Tcaciuc, ieri, la iesirea din Penitenciarul Botosani N ieri, Tribunalul Boto[ani a decis punerea `n libertate a afaceristului sucevean dup\ un an [i cinci luni de pu[c\rie, plus cinci luni de arest n instan]a superioar\ boto[\nean\ a admis recursul lui Severin `mpotriva hot\r=rii Judec\toriei, care i-a respins `n 7 ianuarie cererea de liberare condi]ionat\, am=n=nd...

Ieri, la Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost judecat recursul primilor 15 arestati din “Lotul Siret” Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie (ICCJ) a respins ieri contesta]iile primilor 15 aresta]i în cazul de corup]ie de la PTF Siret, în care sunt cercetate 59 de persoane si ceilal]i 44 de inculpa]i în cazul de corup]ie de la Vama Siret au contestat la...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour