Te afli in categoria ‘Economic’

To]i angaja]ii CFR C\l\tori vor fi trimi[i în [omaj tehnic treptat, începând cu data de 16 august, timp de 60 de zile, pe o perioad\ de patru luni, potrivit informa]iilor remise Agerpres de companie. Astfel, angaja]ii companiei, circa 15.000, inclusiv directorii, au primit miercuri notific\ri de [omaj...

}\rile din estul Europei nu scap\ de presiunile UE [i FMI [i nici de reducerile severe impuse de Occident pentru diminuarea deficitului public, transmite sâmb\t\ Diario Vasco.com, [i precizeaz\ c\ astfel, a[a cum era [i de a[teptat, nemul]umirile îi cuprind tot mai mult pe locuitori. }\ri ca România, Ungaria [i Letonia s-au v\zut nevoite s\ fie salvate din punct de...

Ministrul Agriculturii, Mihail Dumitru, a declarat,  agen]iei MEDIAFAX, c\ sus]ine impozitarea suplimentar\ a terenurilor agricole nelucrate, dar c\ aceast\ m\sur\ este una cu implica]ii policitice, iar o decizie va fi luat\ doar în coali]ie. “Impozitarea suplimentar\ a terenurilor agricole nelucrate este la stadiul de discu]ii. Am discutat-o informal atât la...

Asocia]ia Litoral-Delta Dun\rii a lansat edi]ia de toamn\ a programului “Mini pre]uri de vacan]\ – Litoralul pentru to]i”, tarifele pentru [ase nop]i de cazare în perioada 1 septembrie- 15 octombrie variind între 160 lei, la un hotel de o stea f\r\ mic dejun, la 500 lei, pentru o unitate de 5 stele. La un hotel de 5 stele cu mic dejun pre]ul este de...

Economia zonei euro î[i revine în continuare lent, cu toate c\ performan]ele Germaniei au ajutat Produsul Interrn Brut al uniunii monetare s\ se extind\ cu cel mai rapid ritm din ultimii trei ani, apreciaz\ Patrick Honohan, membru în consiliul guvernator al B\ncii Centrale Europene (BCE). Economia Germaniei a crescut cu 2,2% în trimestrul al doilea, cel mai bun rezultat...

Rusia a interzis exporturile de grâu pân\ la sfâr[itul acestui an, dup\ ce recoltele au fost afectate de o secet\ sever\ [i de incendii, transmite BBC News. Rusia este unul dintre cei mai mari produc\tori de grâu, orz [i secar\, iar interzicerea exporturilor ar putea duce la cre[terea pre]ului pâinii în regiuni precum Orientul Mijlociu. Banarea comer]ului extern...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour